Ábyrgðin

Ábyrgð og skyldur

Ábyrgðartími bifreiða er mismunandi og hvetjum við þig til að kynna þér hann og skilmála framleiðanda í ábyrgðar- og þjónustubók bílsins þíns. Til þess að ábyrgðin haldi sér er nauðsynlegt að koma með bílinn til eftirlits og viðhalds.     

5 ára ábyrgð


5 ára ábyrgð Renault á eingöngu við um Renault bifreiðar sem upphaflega voru seldar viðskiptavinum hjá BL ehf. á Íslandi eftir 1. janúar 2021

1. Skilmálar

Ábyrgðin er 5 ár/160.000 km og 5 ár/150.000 km fyrir Zoe & Kangoo EV frá fyrsta skráningardegi eða að eknum 150.000 km, hvort sem kemur á undan. Undanskilin eru þau atriði sem tilgreind eru sérstaklega í 2. kafla um takmörkun á ábyrgð. Komi upp galli í bifreiðinni er kaupanda skylt að hafa tafarlaust samband við viðurkenndan þjónustuaðila Renault. Bent skal á að tafir á að færa bifreið til skoðunar, komi upp galli, geta í vissum tilfellum margfaldað upprunalegt tjón. Dráttur á að tilkynna um galla getur takmarkað eða jafnvel fellt niður ábyrgð.   

2. Takmörkun á ábyrgð

2.1. Ábyrgð á perum er 6 mánuðir eða að eknum 10.000. km hvort sem kemur á undan.  

2.2. Ábyrgð á hjólastillingu er 12 mánuðir eða að eknum 10.000 km. 

2.3. 12 ára ábyrgð er vegna ryðs sem kemur innanfrá, 6 ár fyrir Renault Master. 

2.4 Gagnvart Renault Zoe og Renault Kangoo rafmagnsútgáfum þá er ábyrgð á raf- og íspennuhlutum 100.000 km eða 3 ár, hvort sem kemur á undan. Ábyrgð gegn rýmdartapi á rafhlöðu er 8 ár eða 160.000 km á Renault Zoe og 5 ár eða 100.000 km á Renault Kangoo  

2.5. Ábyrgð er ekki á hjólbörðum. 

2.6 Ábyrgð á dempurum er 2 ár eða að eknum 50.000 km, hvort sem kemur á undan. 

2.7. Eðlilegt slit fellur utan ábyrgðar.  

3. Skyldur kaupanda

3.1.Kaupanda  er skylt að færa bifreiðina í olíuþjónustu og þjónustueftirlit hjá viðurkenndum Renault þjónustuaðila fyrst eftir 15.000 km akstur (+/- 2.000 km) og síðan á 15.000 km fresti (30.000, 45.000 km o.s.frv.) en þó eigi sjaldnar en á 12 mánaða fresti til þess að viðhalda ábyrgðinni. Bæði vinna og efni við þjónustuskoðanir og olíuskipti eru á kostnað eiganda. Ábyrgðin fellur úr gildi ef þessum atriðum er ekki fullnægt. 

3.2.Ábyrgðin er háð því skilyrði að varahlutir sem notaðir eru séu allir framleiddir fyrir þessa bifreið af framleiðanda hennar eða af sömu vottuðum gæðum.

3.3.Kaupanda er skylt að sjá um flutning bifreiðarinnar að og frá viðgerðarstað á sinn kostnað. Reynist nauðsynlegt vegna fjarlægðar eða ófærðar að gera við bifreið utan þjónustukerfis BL skal haft samband við þjónustustjóra BL og leitað eftir samþykki ella verður tjónið ekki bætt. Seljandi greiðir einungis samkvæmt dagvinnutaxta BL.

3.4.Ábyrgðin nær ekki til tjónabíla (samkvæmt skilgreiningu reglugerðar um gerð og búnað ökutækja), né heldur megi rekja bilun til tjóns eða árekstrar. Ábyrgðin nær ekki til tjóns sem orsakast af utanaðkomandi hlutum (svo sem steinkasti eða öðrum efnum).

3.5.Afnotamissir bifreiðar vegna ábyrgðarviðgerðar fæst ekki bættur.

3.6.Sé bifreiðin notuð á óeðlilegan eða ólöglegan hátt eða hún misnotuð, fellur ábyrgðin úr gildi. Sömuleiðis ef bifreiðinni sem ekki má aka utan vegar er ekið á þann hátt.

3.7.Óbeint tjón og/eða útlagður kostnaður eiganda, sem rekja má til galla fellur ekki undir ábyrgð þessa.

3.8.Rétt er að brýna fyrir kaupanda að tilkynna tafarlaust um uppkominn galla til viðurkennds þjónustuaðila eða þjónustustjóra BL. Einnig að nota ekki bifreiðina nema að höfðu samráði við þjónustuaðila.

4. Takmarkanir og gildistaka

4.1.Kaupandi getur ekki gert ábyrgðar- eða skaðabótakröfur umfram skilmála þessa ábyrgðarsamnings.

4.2. Ábyrgðin tekur gildi við undirritun samningsins.

4.3. Samkvæmt ráðleggingum framleiðanda þarf að athuga allan búnað sem varðar loftpúða (air-bag) og belta­strekkjara þegar bíllinn er tíu ára. Það gæti þurft að skipta út öllum búnaðinum eða hluta hans eftir þennan tíma.


3 ára ábyrgð

3 ára ábyrgð Renault á eingöngu við um Renault bifreiðar sem upphaflega voru seldar viðskiptavinum hjá BL ehf. á Íslandi fyrir 1. janúar 2021

1. Skilmálar

Bifreiðin er í 3ja ára ábyrgð frá fyrsta skráningardegi eða að eknum 100.000 km, hvort sem kemur á undan. Undanskilin eru þau atriði sem tilgreind eru sérstaklega í 2. kafla um takmörkun á ábyrgð. Komi upp galli í bifreiðinni er kaupanda skylt að hafa tafarlaust samband við viðurkenndan þjónustuaðila Renault. Bent skal á að tafir á að færa bifreið til skoðunar, komi upp galli, geta í vissum tilfellum margfaldað upprunalegt tjón. Dráttur á að tilkynna um galla getur takmarkað eða jafnvel fellt niður ábyrgð.   

2. Takmörkun á ábyrgð

2.1. Ábyrgð á perum er 6 mánuðir eða að eknum 10.000. km hvort sem kemur á undan.  

2.2. Ábyrgð á hjólastillingu er 12 mánuðir eða að eknum 10.000 km. 

2.3. 12 ára ábyrgð er vegna ryðs sem kemur innanfrá, 6 ár fyrir Renault Master. 

2.4 Gagnvart Renault Zoe og Renault Kangoo rafmagnsútgáfum þá er ábyrgð á raf- og íspennuhlutum 100.000 km eða 3 ár, hvort sem kemur á undan. Ábyrgð gegn rýmdartapi á rafhlöðu er 8 ár eða 160.000 km á Renault Zoe og 5 ár eða 100.000 km á Renault Kangoo  

2.5. Ábyrgð er ekki á hjólbörðum. 

2.6 Ábyrgð á dempurum er 2 ár eða að eknum 50.000 km, hvort sem kemur á undan. 

2.7. Eðlilegt slit fellur utan ábyrgðar.  

3. Skyldur kaupanda

3.1.Kaupanda  er skylt að færa bifreiðina í olíuþjónustu og þjónustueftirlit hjá viðurkenndum Renault þjónustuaðila fyrst eftir 15.000 km akstur (+/- 2.000 km) og síðan á 15.000 km fresti (30.000, 45.000 km o.s.frv.) en þó eigi sjaldnar en á 12 mánaða fresti til þess að viðhalda ábyrgðinni. Bæði vinna og efni við þjónustuskoðanir og olíuskipti eru á kostnað eiganda. Ábyrgðin fellur úr gildi ef þessum atriðum er ekki fullnægt. 

3.2.Ábyrgðin er háð því skilyrði að varahlutir sem notaðir eru séu allir framleiddir fyrir þessa bifreið af framleiðanda hennar eða af sömu vottuðum gæðum.

3.3.Kaupanda er skylt að sjá um flutning bifreiðarinnar að og frá viðgerðarstað á sinn kostnað. Reynist nauðsynlegt vegna fjarlægðar eða ófærðar að gera við bifreið utan þjónustukerfis BL skal haft samband við þjónustustjóra BL og leitað eftir samþykki ella verður tjónið ekki bætt. Seljandi greiðir einungis samkvæmt dagvinnutaxta BL.

3.4.Ábyrgðin nær ekki til tjónabíla (samkvæmt skilgreiningu reglugerðar um gerð og búnað ökutækja), né heldur megi rekja bilun til tjóns eða árekstrar. Ábyrgðin nær ekki til tjóns sem orsakast af utanaðkomandi hlutum (svo sem steinkasti eða öðrum efnum).

3.5.Afnotamissir bifreiðar vegna ábyrgðarviðgerðar fæst ekki bættur.

3.6.Sé bifreiðin notuð á óeðlilegan eða ólöglegan hátt eða hún misnotuð, fellur ábyrgðin úr gildi. Sömuleiðis ef bifreiðinni sem ekki má aka utan vegar er ekið á þann hátt.

3.7.Óbeint tjón og/eða útlagður kostnaður eiganda, sem rekja má til galla fellur ekki undir ábyrgð þessa.

3.8.Rétt er að brýna fyrir kaupanda að tilkynna tafarlaust um uppkominn galla til viðurkennds þjónustuaðila eða þjónustustjóra BL. Einnig að nota ekki bifreiðina nema að höfðu samráði við þjónustuaðila.

4. Takmarkanir og gildistaka

4.1.Kaupandi getur ekki gert ábyrgðar- eða skaðabótakröfur umfram skilmála þessa ábyrgðarsamnings.

4.2. Ábyrgðin tekur gildi við undirritun samningsins.

4.3. Samkvæmt ráðleggingum framleiðanda þarf að athuga allan búnað sem varðar loftpúða (air-bag) og belta­strekkjara þegar bíllinn er tíu ára. Það gæti þurft að skipta út öllum búnaðinum eða hluta hans eftir þennan tíma.